Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Bạn đang cần tìm mẫu giấy vay tiền cá nhân đầy đủ giấy tờ photo hợp pháp nhanh online chi tiết nhất. Nên sử dụng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay hợp pháp nào tốt nhất?

Mình không cần giấy tờ chọn lọc mẫu giấy vay tiền đơn giản giấy tờ photo thích hợp nhất vay tiền gấp mẫu giấy vay tiền không thế chấp đăng ký vay mọi người vay tiền gấp tham khảo bằng CCCD !

Mẫu giấy vay tiền cụ thể vay tiền nhanh :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

.............. lãi suất thấp ngày …. tháng …. năm…..

GIẤY VAY TIỀN

1/ Bên vay (Bên A)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ................ cấp ngày ..... tháng..... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ............................
Địa chỉ thẻ ATM : …………………………………………………

2/ Bên cho vay (Bên B)
Ông/Bà :........................Ngày sinh :................ Số CMND: ..................... do Công an tỉnh ............. cấp ngày ..... tháng.... năm.......
Hộ khẩu :................................................. ...............................
Địa chỉ ở đâu tốt :…………………………………………………….

3/ Thông tin khoản vay
Bên A tự nguyện vay lãi suất 0 Bên B số tiền là :.....................đồng

(Bằng chữ: ...............................................................................................)
Lãi suất vay: ...........%/tháng vay ngắn hạn trong thời gian ............... tháng vay dài hạn kể từ ngày: .........................
Thỏa thuận khác: ....................................................................................................................................

Tài sản bảo đảm: ………………………...............................................................................................................

4/ Mục đích vay tiền: ....................................................................................................................
5/ Cam kết vay tiền online hai bên:
Bên A cam kết link web thanh toán đúng hạn cả gốc đáo hạn lãi theo thoả thuận cho Bên B. góp ngày bên A không thực hiện đúng cam kết thì bên A lãi suất bao nhiêu chịu trách nhiệm trước pháp luật đăng ký vay không lãi suất tiến hành bán tài sản đảm bảo để thanh toán đủ tiền cho bên B.

Bên vay Bên cho vay

(Ký góp ngày ghi rõ họ tên) (Ký p2p ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Lưu ý

  • Tuyệt đối không dùng mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay đơn giản để tránh tình trạng sửa xoá. Nên in mẫu giấy vay nợ tiền ngắn gọn ra lãi suất vay có chữ ký đăng ký vay hai bên rõ ràng. Để an toàn thì nên có thêm chữ ký vay tiền 24/7 người thứ 3 làm chứng.
  • Hợp đồng vay mượn tiền cá nhân an toàn tạo hai bản thẻ tín dụng mỗi bên giữ một bản.

4.9/5 (24 votes)

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online

Ý kiến khách hàng Pre Next